PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Czy kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe?

Czy powierzając księgowość spółki z o.o. w ręce zewnętrznego podmiotu kierownik jednostki zostaje zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne błędy? Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki i to on ponosi pełną odpowiedzialność za jego rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym sporządzenie.

Ulga na złe długi

Ulgą na złe długi nazywamy możliwość otrzymania zwrotu należnego podatku VAT, odprowadzonego przez wierzyciela, z tytułu faktury, która ostatecznie nie została opłacona.

Po jej wystawieniu faktury za wykonaną usługę lub sprzedany towar należy odprowadzić odpowiednią wartość podatku. Jeśli należność nie zostanie uregulowana, przedsiębiorca nie otrzymuje zwrotu środków jakie przeznaczył na podatek.
Jeśli po 90 dniach od terminu płatności, nadal nie otrzyma zapłaty, może ubiegać się o zwrot w ramach ulgi na złe długi. Konieczne jest jednak aby:

Strony