PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - kary dla księgowych

Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym przestępstwem skarbowym jest czyn, który zabroniony jest przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawce dziennej lub kary pozbawienia wolności.

Wykroczeniem skarbowym jest czyn, który zabroniony jest przez kodeks pod groźbą kary grzywny. Ważne jest, aby kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności, a także wartość przedmiotu czynu nie przekroczyły wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia.

Grupa kapitałowa – czym jest i jak działa?

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o rachunkowości grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych. Tak więc wnioskować można, iż do tego, aby powstała grupa kapitałowa, niezbędne są co najmniej dwa podmioty, pomiędzy którymi występuje związek kapitałowy.

Strony