prosta spółka akcyjna

Ile powstało prostych spółek akcyjnych w 2021 roku?

Prosta spółka akcyjna charakteryzuje się uproszczonymi procedurami zakładania oraz prowadzenia. Sądzono, że nowa forma prawna wprowadzona w lipcu 2021 roku będzie stanowić poważną konkurencję dla spółki z o.o., która jest najczęściej wybieraną formą przez przyszłych przedsiębiorców. Czy rzeczywiście tak było? Ile powstało prostych spółek akcyjnych w 2021 roku?