prowadzenie księgowości

Faktura zaliczkowa

Poruszając tą kwestię konieczne jest wyjaśnienie samego terminu ""zaliczka"". W prawie cywilnym jest ona określana jako świadczenie pieniężne na poczet należności, która wynika z określonego stosunku prawnego. W praktyce jest to także forma zabezpieczenia dla zleceniobiorcy, która pozwala pokryć chociaż cześć kosztów związanych z realizacją.

Obowiązki księgowe spółki z o.o.

Prowadzenie księgowości w spółkach z o.o. wiąże się z wieloma obowiązkami. Oto dwa najważniejsze.

Pierwszą rzeczą jaką należy zrobić, prowadząc pełną księgowość jest otwarcie ksiąg rachunkowych. Dokonuje się tego na dzień rozpoczęcia działalności lub początek nowego roku podatkowego. W tym celu należy ustalić stany początkowe na kontach księgowych. Następnie przez rok obrotowy dokonuje się księgowania operacji gospodarczych, a pod koniec roku podsumowuje się obroty na kontach i ustala się salda końcowe.

Strony