rozliczenia podatkowe

Definicja ulgi abolicyjnej

Tytułowa ulga abolicyjna jest jedną z ulg podatkowych, które wystepują w polskim prawie podatkowym. Jest przeznaczona dla podatników, którzy uzyskali przychody poza granicami Polski, w państwie, gdzie metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Celem ulgi abolicyjnej jest zrównanie podatku dochodowego do wysokości podatku przy metodzie zwolnienia z progresją. W związku z tym wysokość owej ulgi jest równa z różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia, a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją.

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Z dniem 1 lipca 2020 roku w życie wejdą nowe przepisy odnośnie zasad stosowania stawek VAT, a więc tzw. nowa matryca stawek VAT. W wyniku tych zmian zmianom ulegną zasady stosowania stawki 5% VAT do usług.

Na czym będą polegać zmiany?
Tak, jak zostało już wspomniane – efektem owych zmian będzie klasyfikacja usług według PKWiU 2015 zamiast obowiązującej dotychczas PKWiU 2008. W znacznej większości przypadków numery te nie ulegną zmianom. W przypadku towarów, zmian w zakresie opodatkowania jest niewiele.