Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, którego celem jest dostarczenie informacji na temat obecnej sytuacji finansowej firmy oraz wyników finansowych jakie osiąga ta jednostka. Sporządzenie tego dokumentu to obowiązek, który wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.

Kompletne sprawozdanie finansowe składa się z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- rachunku zysków i strat,
- bilansu,
- zestawieniu zmian w kapitale własnym.
- rachunku przepływów pieniężnych,
- dodatkowych informacji oraz objaśnień.

W związku ze zmianami jakie weszły w życie od 1 października 2019 r. dotyczące sporządzania i składanie sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej, nasza firma oferuje profesjonalną pomoc w opracowaniu dokumentu zgodnie z przepisami, a także złożenia ich w odpowiednim terminie do Urzędu Skarbowego oraz do Sądu Rejonowego.

Skontaktuj się z nami jeśli jesteś zainteresowany ofertą.