Likwidacja spółki z o.o. - koszty

Każdy przedsiębiorca, który zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury likwidacyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi pamiętać o tym, że podejmowane działania muszą odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem. Celem podstępowania likwidacyjnego zmierzającego do zakończenia działalności spółki jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, spieniężenie mienia i podział ewentualnej nadwyżki między wspólników.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością procedura likwidacji stanowi skomplikowany proces, więc warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Likwidacja spółki z o.o. - koszty, czyli kilka słów o tym, na co musi przygotować się przedsiębiorca likwidujący podmiot.

Wysokość opłat związanych z dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia likwidacji oraz wykreślenia spółki z rejestru określają przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego.

W toku prowadzonej likwidacji należy uwzględnić wydatki na koszty związane z koniecznością zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki ogłoszenia wzywającego wierzycieli spółki. Z reguły standardowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym to jednorazowy koszt kilkuset złotych.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie procesu likwidacji spółki z o.o. wszystkim, którzy potrzebują wsparcia doświadczonych specjalistów. Pomożemy zlikwidować spółkę oraz wykreślić ją z KRS.