Pełna księgowość

Jest zaawansowanym i skomplikowanym systemem służącym do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Zasady związane z pełną księgowością są ściśle określone w ustawach. Do jej prowadzenia zobligowane są:

  • osoby prawne (spółki akcyjne i spółki z o.o.)
  • podmioty gospodarcze, których przychody netto za poprzedni rok ze sprzedaży towarów, usług, wyrobów gotowych wyniosły 1 200 000 euro.

W tej formie ujmuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze poprzez zapisy na kontach. Pełna księgowość w pełni obrazuje nam finanse przedsiębiorstwa, a także umożliwia jego kontrolę i analizę.

Księgowość pełna w przedsiębiorstwie obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o dowody księgowe,
  • sprawdzanie rzeczywistego stanu oraz wycena aktywów i pasywów,
  • ustalenie wyniku finansowego,
  • dokonywanie sprawozdań finansowych,
  • przechowywanie dokumentacji określonej w ustawie.
    • Księgowość pełna szczegółowo przedstawia nam obraz firmy. Dzięki temu możemy swobodnie analizować jej działanie, a co za tym idzie łatwiej o dokonanie potrzebnych zmian w przedsiębiorstwie. Jednak większość właścicieli wolałoby jej unikać, dlaczego? Odpowiedź jest prosta- jest ona skomplikowana, a przy jej prowadzeniu ponoszone są duże koszty (związane z zatrudnianiem księgowej lub zlecaniem prowadzenia księgowości biurom rachunkowym).