formy księgowości

Jakie deklaracja podatkowe składa przedsiębiorca?

Wiele osób chce prowadzić własną działalność gospodarczą. Warto zaznaczyć, że prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, które muszą być dopełnione we właściwym czasie. Niedopełnienie obowiązków może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi.
Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest składanie deklaracji podatkowych. Jakie deklaracja podatkowe składa przedsiębiorca?

Księgowość uproszczona - co i jak?

Księgowość uproszczona jest prowadzona w mniejszych przedsiębiorstwach, od których państwo nie wymaga prowadzenie księgowości pełnej oraz, w których przychód netto za poprzedni rok ze sprzedaży towarów, usług czy wyrobów gotowych nie przekroczył 1 200 000 euro.Może byś prowadzona przez osoby fizyczne, spółki partnerskie, a także spółki jawne i cywilne osób fizycznych. Tę formę księgowości wybierają również początkowi przedsiębiorcy. Na czym ona polega? Jest to zbiór przepisów o sposobie gromadzenia danych finansowych potrzebny do ustalenia zobowiązań podatkowych.

Strony