Płaca minimalna

Płaca minimalna to minimalna kwota jaka stanowić może wynagrodzenie miesięczne za pracę danego obywatela. Najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo i zmieniana zazwyczaj na początku każdego roku.

Czy każde państwo posiada minimalne miesięczne wynagrodzenie?
Płaca minimalna obowiązuje obecnie w 22 krajach Unii Europejskiej, co oznacza, że wyłamało się 6 państw, a dokładniej Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia oraz Szwecja. W pozostałych krajach minimalne wynagrodzenie jest bardzo zróżnicowane. Obecnie waha się od 235 euro do 1999 euro miesięcznie.

A co z Polską?
W 2017 roku nasze zarobki wynieść mogą najmniej 2000 zł brutto. W przeliczeniu, płaca minimalna w Polsce to około 453 euro. W tym roku zmieniła się też minimalna stawka godzinowa w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie. Minimalna stawka godzinowa wynosi 13 złotych brutto. Nie obowiązują już też przepisy dotyczące minimalnej stawki dla pracownika w pierwszym roku pracy. Do końca 2016 roku mógł on otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 80% płacy minimalnej.

Przyglądając się wynikom pozostałych państw Unii Europejskiej wyraźnie zauważyć można, że króluje Luksemburg. To Luksemburg posiada najwyższą minimalną płace. Na samym dole tabeli stoi natomiast Bułgaria oraz Rumunia.

Uwaga! Minimalne wynagrodzenie obowiązuje również w pozostałych zakątkach świata, takich jak na przykład Chiny czy Korea Północna.