Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - kary dla księgowych

Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym przestępstwem skarbowym jest czyn, który zabroniony jest przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawce dziennej lub kary pozbawienia wolności.

Wykroczeniem skarbowym jest czyn, który zabroniony jest przez kodeks pod groźbą kary grzywny. Ważne jest, aby kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności, a także wartość przedmiotu czynu nie przekroczyły wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia.

Czynnikiem kwalifikacji czynu podatnika jako wykroczenia czy przestępstwa podatkowego jest ustanowiony próg, który wyznacza wartość wynagrodzenia za pracę.

Rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie na początku 2019 roku ustaliło wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowej, a co za tym idzie także kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Biorąc pod uwagę limity - przewinieniem skarbowym uznać można wykroczenie skarbowego, gdy kwota uszczuplonej należności nie przekroczyła 11 250 złotych, gdyż powyżej tej kwoty zdarzenie nazywane jest już przestępstwem skarbowym. Zarówno przepisy prawne, jak i Kodeks Karny Skarbowy uznał, że to sąd ma określić stawkę oraz wysokość stawki dziennej podczas wymierzania kary. Obecnie najniższa liczba stawek wynosić będzie 10, a najwyższa - aż 720.

Sąd podczas ustalania stawki wziąć może pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zajmujące się księgami w przedsiębiorstwie mogą martwić się nałożeniem stosownej kary za dokonanie oszustwa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg i niewpłacanie podatku.

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - kary dla księgowych za nieprowadzenie ewidencji wynoszą do 240 stawek dziennych. Nałożona kara dotyczy także podatników, którzy nie zawiadomili w terminie organu o prowadzeniu księgi przez doradcę lub inny podmiot do tego upoważniony. Wadliwe sporządzanie ewidencji wiąże się z karą grzywny, jaka wynosić może maksymalnie 45 tysięcy złotych, a nierzetelne aż maksymalnie 7 200 000 złotych.

Jaka jest różnica pomiędzy księgą nierzetelną, a wadliwą?
Przedsiębiorca lub osoba zajmująca się księgami, która dopuściła się prowadzenia ewidencji niezgodnie ze stanem rzeczywistym posiada tak zwaną nierzetelną dokumentacją. Wadliwa księga natomiast prowadzona musi być niezgodnie z przepisami prawa.

Wszelkie więc oszustwa podatkowe, unikanie terminów płatności podatków, nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg, a także nie składanie informacji podatkowych może nałożyć na odpowiedzialną za popełniony czyn osobę karę grzywny adekwatną do liczby stawek dziennych, jakie określił sąd.