przestępstwo skarbowe

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe - kary dla księgowych

Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym przestępstwem skarbowym jest czyn, który zabroniony jest przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawce dziennej lub kary pozbawienia wolności.

Wykroczeniem skarbowym jest czyn, który zabroniony jest przez kodeks pod groźbą kary grzywny. Ważne jest, aby kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności, a także wartość przedmiotu czynu nie przekroczyły wysokości pięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia.