Ulga na złe długi

Ulgą na złe długi nazywamy możliwość otrzymania zwrotu należnego podatku VAT, odprowadzonego przez wierzyciela, z tytułu faktury, która ostatecznie nie została opłacona.

Po jej wystawieniu faktury za wykonaną usługę lub sprzedany towar należy odprowadzić odpowiednią wartość podatku. Jeśli należność nie zostanie uregulowana, przedsiębiorca nie otrzymuje zwrotu środków jakie przeznaczył na podatek.
Jeśli po 90 dniach od terminu płatności, nadal nie otrzyma zapłaty, może ubiegać się o zwrot w ramach ulgi na złe długi. Konieczne jest jednak aby:

- w momencie sprzedaży towaru lub wyświadczenia usługi, zarówno wierzyciel jak i dłużnik byli wpisani do rejestru czynnych podatników VAT oraz nie znajdywali się w trakcie postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
- aby te same warunki były spełnione w dniu poprzedzającym dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której będzie zawarta korekta z tytułu ulgi,
- nie upłynęło więcej niż 2 lata podatkowe od momentu wystawienia faktury.

Aby skorzystać z ulgi i otrzymać zwrot, należy złożyć JPK_V7 i poinformować urząd skarbowy. Nie ma konieczności informowania dłużnika, chociaż ten ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej ze skorygowaną wartością podatku.

Jeżeli po skorzystaniu z ulgi, wierzyciel otrzyma należność w całości lub w części, będzie zobowiązany do ponownego złożenia deklaracji i zwiększenia podstawy opodatkowania.