ulga na złe długi

Ulga na złe długi

Ulgą na złe długi nazywamy możliwość otrzymania zwrotu należnego podatku VAT, odprowadzonego przez wierzyciela, z tytułu faktury, która ostatecznie nie została opłacona.

Po jej wystawieniu faktury za wykonaną usługę lub sprzedany towar należy odprowadzić odpowiednią wartość podatku. Jeśli należność nie zostanie uregulowana, przedsiębiorca nie otrzymuje zwrotu środków jakie przeznaczył na podatek.
Jeśli po 90 dniach od terminu płatności, nadal nie otrzyma zapłaty, może ubiegać się o zwrot w ramach ulgi na złe długi. Konieczne jest jednak aby: