Przyspieszony zwrot podatku VAT

Istnieje możliwość otrzymania zwrotu, z tytułu podatku VAT dla przedsiębiorców, którzy sprzedaż swojej firmie rejestrują wyłącznie na kasach wirtualnych lub kasach online.

Zwrot podatku VAT

Zwrot podatku VAT następuje w sytuacji gdy przedsiębiorca wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego (wynika z faktur zakupowych) nad należnym (wynika z faktur sprzedażowych i jest wpłacany do urzędu skarbowego). Otrzymują go więc Ci, którzy ponoszą wysokie koszty prowadzonej działalności i inwestują w jej rozwój.

Ten wpis może Cię zainteresować - Obniżka stawek podatku VAT

Zwrot VAT w 15 dni - warunki, jakie trzeba spełnić

Możliwość otrzymania przyspieszonego zwrotu podatku od towarów i usług, pojawiała się za sprawą wejścia w życie przepisów Polskiego Ładu. Zmiana w przepisach miała na celu spopularyzowanie dokonywania transakcji bezgotówkowych w Polsce.
Warunki otrzymania zwrotu VAT w 15 dni:

  • płatności bezgotówkowe muszą stanowić co najmniej 80% obrotu rejestrowanego na kasie fiskalnej w każdym miesiącu przez okres min. 3 miesięcy,
  • sprzedaż detaliczna rejestrowana na kasach online lub wirtualnych musi stanowić co najmniej 80% obrotu rejestrowanego na kasie fiskalnej w każdym miesiącu przez okres min. 3 miesięcy,
  • obrót detaliczny w poprzednim roku nie może być mniejszy niż 50 000 zł brutto na miesiąc w kasach online lub wirtualnych.
  • należy być zarejestrowanym jako czynny płatnik podatku VAT przez okres min. 1 roku,
  • należy składać deklaracje podatkowe za każdy okres rozliczeniowy przez okres min. 1 roku,
  • należy prowadzić ewidencję sprzedaży stosując wyłącznie kasy połączone z Centralnym Repozytorium Kas,
  • należy zgłosić rachunek w wykazie płatników VAT od min. 3 miesięcy

Przeczytaj również: - Pełna księgowość spółek z o.o. online