bilans

Obowiązkowe sprawozdanie finansowe- bilans

Bilans to zestawienie aktywów oraz pasywów na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia). Według IV Dyrektywy Unii Europejskiej bilans może być stworzony w dwóch układach: jednostronnym albo dwustronnym.

Aktywa bilansu dzielą się na trwałe i obrotowe. Poniżej przedstawiamy ich podział.

Aktywa trwałe: