dywidenda a PIT

Czy otrzymana dywidenda jest rozliczana w PIT?

Czy osoby będące udziałowcami spółek i otrzymujące dywidendy od spółki, muszą rozliczać kwotę wypłaconej należności w zeznaniu podatkowym?

Zacznijmy od tego czym jest dywidenda. Dywidenda stanowi wynagrodzenie udziałowca (akcjonariusza) za posiadane udziały czy akcje.