fałszowanie faktur a kary

Fałszowanie faktur, a sankcje prawne

Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Fałszowanie tego typu dokumentów niestety jest problemem bardzo powszechnym, mającym bardzo negatywny wpływ na budżet państwa.

Na czym polega fałszowanie faktur? Zabiegów tego typu jest bardzo dużo. Traktuje się za nie między innymi wystawianie faktur, które nie dokumentują realnej transakcji, zawieranie na takim dokumencie nieprawdziwych danych oraz inne czynności, które prowadzą do nierzetelnych rozliczeń z tego tytułu.