firma dla cudzoziemca

Czy cudzoziemiec może zostać przedsiębiorcą w Polsce?

Możliwość taka jak najbardziej istnieje i dotyczy ona niemal każdego cudzoziemcy. Szansę na własną firmę w Polsce mają zatem osoby z zagranicy, które:
- są obywatelami Unii Europejskiej,
- należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
- są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego,