kategoria ryzyka

Składka wypadkowa 2018

Ministerstwo rodziny Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Sugerowane zmiany przede wszystkim mają wpłynąć na obniżenie danej składki.