księgi handlowe

Księgowość w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Założenie tej formy działalności gospodarczej zobowiązuje do dysponowania kapitałem początkowym w wysokości 100 000 złotych. Ten rodzaj spółki może zostać utworzony przez jednego lub więcej wspólników, którzy określani są mianem akcjonariuszy. Odpowiedzialność akcjonariuszy ogranicza się do wartości wniesionych akcji.

Jak wygląda księgowość w spółce akcyjnej? Spółka zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika z zarządzania odrębnym majątkiem.