kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń ma za zadanie ochraniać wynagrodzenie pracownika przez zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Obowiązuje ona gdy potrącenia dotyczą nalezności niealimentacyjnych, zaliczek udzielanych pracownikowi, kar pieniężnych nałożonych na pracownika z tytułu kary porządkowej, a także potrąceń dobrowolnych.