PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Księgowanie opłaty skarbowej - obligatoryjne czy z woli składającego dokument?

Przy dokonywaniu niektórych czynności urzędowych przedsiębiorcy często zmuszeni są do uiszczenia opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości. Czy według prawa zaliczyć można ją do kosztów uzyskania przychodów?
Urząd skarbowy lub burmistrz miasta mają prawo pobrać od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej opłaty skarbowej. Uiszcza się ją na wskutek dokonania czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia na wniosek.

Umowa barterowa

Umowa barterowa to metoda rozliczenia się z kontrahentem bez udziału pieniądza. Firmy wymieniają się towarami i usługami, ale pomimo bezgotówkowego charakteru transakcji, wciąż należy je odpowiednio rozliczyć od strony podatkowej. W przypadku barteru występują 3 rodzaje transakcji:
- towar za towar,
- towar za usługę,
- usługa za usługę.
Popularność tej metody wynika często z ograniczonych środków finansowych. Powodem mogą być zalegające na magazynie towary czasem zwykła chęć na wyświadczenie danej usługi w zamian za cudze towary.

Strony