Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Z dniem 1 lipca 2020 roku w życie wejdą nowe przepisy odnośnie zasad stosowania stawek VAT, a więc tzw. nowa matryca stawek VAT. W wyniku tych zmian zmianom ulegną zasady stosowania stawki 5% VAT do usług.

Na czym będą polegać zmiany?
Tak, jak zostało już wspomniane – efektem owych zmian będzie klasyfikacja usług według PKWiU 2015 zamiast obowiązującej dotychczas PKWiU 2008. W znacznej większości przypadków numery te nie ulegną zmianom. W przypadku towarów, zmian w zakresie opodatkowania jest niewiele.

Najważniejsze zmiany będą polegały na:
- określeniu stawki 8% dla czynności, które są dokonywane w ramach szeroko pojętej działalności gastronomicznej,
- przeniesieniu do ustawy o VAT podstawy prawnej odnośnie stosowania stawki 8% w przypadku robót konserwacyjnych (zakres stosowania stawki 8% nie zmienił się),
- wprowadzeniu obniżonych stawek VAT na świadczenie usług w postaci dostarczenia drogą elektroniczną książek, gazet, czasopism i gazet,
- wprowadzeniu stawki 8% na świadczenie usług licencjonowania programów komputerowych, do których zalicza się wyroby medyczne,
- objęciu stawką 8% świadczenia napraw oraz konserwacji wyrobów medycznych, które zostały dopuszczone do obrotu w Polsce.

Kiedy można zastosować stawkę 5%?
Obecnie obowiązujące przepisy prawne stawką 5% opodatkowują wyłącznie towary. Zmiana przepisów prawa wprowadza możliwość zastosowania stawki 5% także w przypadku usług, które zostały wymienione w odpowiednim załączniku. Przepis ten dotyczy dostarczania drogą elektroniczną publikacji, po wyłączeniu:
- publikacji w całości, bądź w przeważającej części składających się z treści wideo, bądź możliwej do odsłuchania muzyki,
- czasopism odnośnie danego regionu,
- czasopism lokalnych.