opodatkowanie firmy

Estoński CIT w Polsce

Mający obowiązywać w Polsce od 2021 roku estoński CIT wzbudza wątpliwości, ale i entuzjazm przedsiębiorców.

Nowy rodzaj podatku ma być płacony przez firmy rocznie, a nie kwartalnie lub miesięcznie. Dodatkowo płatność dokonywana będzie dopiero w momencie wypłaty zysku.

Estoński CIT charakteryzuje się brakiem opłacania podatku, do momentu powstania zysku w firmie, a co za tym idzie brakiem konieczności prowadzenia ewidencji podatkowej, sporządzania i wysyłania deklaracji, a także brakiem obowiązków administracyjnych.

Czy można zmienić formę opodatkowania firmy?

Podatnik, zakładając działalność gospodarczą zobowiązany jest do wyboru formy opodatkowania jej dochodu. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, aby forma ta została zmieniona w trakcie funkcjonowania firmy na rynku.

Zmiany formy opodatkowania podatnik może dokonać tylko raz w roku. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zdecydować się na jedną z następujących form opodatkowania:
- zasady ogólne,
- podatek liniowy,
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
- karta podatkowa.