opodatkowanie przedsiębiorców

Podatek liniowy - najlepsza forma opodatkowania

Jedną z form odprowadzania należności publicznoprawnych z tytułu prowadzonej firmy jest podatek liniowy. Jeżeli aktualnie rozliczenia z tytułu podatku dochodowego prowadzone są na zasadach ogólnych wówczas można zamienić je na podatek liniowy.

Różnice między zasadami ogólnymi, a podatkiem liniowym są następujące: W skali podatkowej występują dwie stawki 18% i 32%, wysokość zależy od osiągniętego dochodu. Jeśli chodzi o podatek liniowy to podatek wynosi 19% niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.