Ordynacja podatkowa

Przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej przy użyciu struktur hybrydowych

Minister Finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o CIT dotyczącej wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, ordynacji podatkowej i ustawy o PIT. Projekt ma przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, wykorzystywanych przez międzynarodowe korporacje.

Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów, co może powodować podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów.

Strony