podatki na premie

Czy premie pieniężne są opodatkowane?

Wypłacanie pracownikom pieniężnej premii np. świątecznej musi zostać rozliczone przez księgowych przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że pracownik zawsze będzie zobowiązany do zapłacenia podatku, albo że firma będzie musiała ująć z wypłaty należne świadczenie.

Każda dodatkowa wypłata dla pracownika oznacza przychód. Ustawa o PIT jasno określa pojęcie dochodu jako wynagrodzenie za pracę, ale także inne korzyści majątkowe pracownika. W tym przypadku chodzi również o wszelkie wypłaty pieniężne i rzeczowe oraz różne dodatki i nagrody.