praca ponad godziny pracy

Nadgodziny

Praca, która wykracza poza obowiązujące normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Dopuszcza się ją gdy konieczne jest przeprowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia bądź zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska albo usunięcia awarii, a także w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń.