pracownicy sezonowi

Umowa dla pracowników sezonowych

W okresie letnim najbardziej poszukiwani są pracownicy sezonowi. Pracownikiem sezonowym są osoby pracujący określoną część roku w związku z określonym sezonem oraz warunkami atmosferycznymi.
Definicja ta nie wynika jednak bezpośrednio z Kodeksu pracy, a z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 roku.
Aktualnie projektowana jest ustawa, która proponuje wprowadzenie w życie nowego rodzaju umów dla osób, które pomagają przy zbiorach. Forma takiej umowy ma zostać specjalnie oskładkowana i powinna obowiązywać nie dłużej niż 4 miesiące.