rachunek firmowy

Zmiana firmowego rachunku bankowego

Zmiana firmowego konta bankowego musi zostać zgłoszona w odpowiednim urzędzie skarbowym nie później niż po upływie 7 dni od dnia, w którym dokonaliśmy zmiany. Osoby zarejestrowane w CEIDG muszą jedynie zaktualizować wniosek. Dane te są bowiem kolejno przekazywane do należytych organów skarbowych, a także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ZUS-ie generowany jest dokument ZUS ZBA toteż nie trzeba zgłaszać oddzielnego zgłoszenia do ZUS.