sprawozdanie finansowe

Czy kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe?

Czy powierzając księgowość spółki z o.o. w ręce zewnętrznego podmiotu kierownik jednostki zostaje zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne błędy? Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego spoczywa na kierowniku jednostki i to on ponosi pełną odpowiedzialność za jego rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym sporządzenie.

Sprawozdania finansowe spółek do 30 września

Do końca września spółki kapitałowe mają obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok. Istotne jest, że obowiązkiem jest również dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do złożenia dokumentów akcji.

Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 wpłynęły na termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ustawodawca przesunął termin o 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

Strony