umowa o pracę

Obowiązki wobec członka rodziny jako współpracownika

W wielu firmach, zwłaszcza początkujących, często spotykaną praktyką jest zatrudnianie członków najbliższej rodziny. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, nie są oni zwykłymi pracownikami, ale tzw. osobami współpracującymi.

Osobami współpracującymi mogą być małżonek, dzieci (przysposobione lub własne), rodzice, macocha, ojczym oraz osoba przysposabiająca, które pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagają mu w prowadzeniu firmy.

Co daje nam praca na etacie?

Zaletą pracy na etacie jest nie tylko, pewność co miesięcznego wynagrodzenia na stabilnym poziomie i brak konieczności załatwienia wielu formalności urzędowych. Etatowe zatrudnienie umożliwia uczestnictwo w szkoleniach doskonalących kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Pracodawca zajmuje się ich organizacją i pokrywa koszty z tym związane. Zaświadczenia bądź certyfikaty poświadczające ukończenie takich szkoleń możemy wykorzystać w przyszłości, starając się o nową posadę w innej firmie.

Strony