zakładowy plan kont

Zakładowy plan kont

Zakładowy plan kont, to ułożony według porządku wykaz nazw oraz numerycznych symboli, które przeznaczone są do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych, źródeł finansowania i wszelkich zmian, które w nich następują.
Plan opracowywany jest w każdym podmiocie gospodarczym. Uwzględnia szczególne cechy jego działalności. Dzięki niemu możemy stworzyć:
prawidłowe sprawozdanie finansowe
statystyczne sprawozdania finansowego
deklaracje podatkowe