faktura

Jakich pomyłek nie będzie można skorygować notą?

Noty korygującej nie będzie można niestety wystawić w wypadku pomyłek faktury, które będą określać:
- cenę jednostkową usługi lub towaru bez uwzględnienia kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
- ilość (liczbę) i miarę dostarczanych towarów lub zakres wykonywanych usług,
- stawkę podatku,
- wartość dostarczanych towarów lub też wykonywanych usług, objętych transakcję bez uwzględnienia kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),

Refakturowanie

Refakturowanie polega na przeniesieniu kosztów na podmiot, który w rzeczywistości korzysta z danej usługi. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia jeżeli podatnik działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej, która w ostateczności zostanie obciążona kosztami wykonania usługi.

Z refakturowaniem mamy do czynienia zazwyczaj w odniesieniu do usług, jednak nie ma żadnych przeciwskazań prawnych by dotyczyło ono również odsprzedaży towarów.

Strony