księgowość

Biała lista podatników

Biała lista podatników to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który ma obowiązek prowadzić szef KAS. Obejmuje ona podmioty, które:
- nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego lub zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT,
- są zarejestrowane jako podatnicy VAT lub przywrócono ich rejestrację jako podatników VAT.
Lista ta ma przede wszystkim zawierać numery rachunków bankowych wszystkich podmiotów gospodarczych, na które to kontrahenci mają dokonywać przelewów pieniężnych. Oprócz tych danych mają się tam znaleźć takie dane jak:

Jakich pomyłek nie będzie można skorygować notą?

Noty korygującej nie będzie można niestety wystawić w wypadku pomyłek faktury, które będą określać:
- cenę jednostkową usługi lub towaru bez uwzględnienia kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
- ilość (liczbę) i miarę dostarczanych towarów lub zakres wykonywanych usług,
- stawkę podatku,
- wartość dostarczanych towarów lub też wykonywanych usług, objętych transakcję bez uwzględnienia kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),

Strony