księgowość

Trochę o odsetkach

Odsetki ustawowe jest to forma odszkodowania za zwłokę w spełnianiu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom wierzyciel nie musi ponosić strat. Wystarczy jedynie udowodnić okres zwłoki oraz zawrzeć kwotę zapożyczoną, aby otrzymać należyte odszkodowanie.

Odsetki ustawowe należą się tak samo przedsiębiorcom, jak i osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Strony