księgowość

Księgowanie opłaty skarbowej - obligatoryjne czy z woli składającego dokument?

Przy dokonywaniu niektórych czynności urzędowych przedsiębiorcy często zmuszeni są do uiszczenia opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości. Czy według prawa zaliczyć można ją do kosztów uzyskania przychodów?
Urząd skarbowy lub burmistrz miasta mają prawo pobrać od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej opłaty skarbowej. Uiszcza się ją na wskutek dokonania czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia na wniosek.

Strony