księgowość

Odszkodowanie - jak prawidłowo zaksięgować?

W praktyce księgowej problemy często sprawia właściwe ujęcie odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli w związku z wypadkami komunikacyjnymi, w których uczestniczą np. samochody firmowe. Najogólniej wyróżnić można 3 sytuację, kiedy występuje odszkodowanie, a wraz z nim obowiązek zaksięgowania powstałej sytuacji

Delegacja, czy relokacja?

Delegacja, dla pracownika oznacza podróż służbową. Terminu tego używa się, gdy pracownik na wyraźną prośbę pracodawcy został odesłany do pełnienia obowiązków w innym miejscu. Należy pamiętać, że główną cechą każdej delegacji jest jej tymczasowość. Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie, w myśl którego będzie on musiał wyjechać w podróż służbową. Osoby, które według przepisów prawa mogą odmówić wyjazdu służbowego, to kobiety w ciąży, albo opiekujący się dzieckiem do lat czterech. Koszty związane z podróżą w całości pokrywa pracodawca np. koszt noclegu, dojazdu, wyżywienia.

Strony