jak sporządzić sprawozdanie finansowe

Nowe terminy składania sprawozdań finansowych za 2021 r.

Z powodu licznie napływających postulatów ze strony księgowych oraz przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o wydłużeniu czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych. Zmiana ta dotyczy również sprawozdań skonsolidowanych za 2021 rok. Z kolei rozporządzenie mające na celu wydłużenie terminów ewidencyjnych oraz sprawozdawczych zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw i weszło w życie dnia 10 marca 2022 roku.