korzyści podatkowe

NIE dla oszustw podatkowych!

Ostatnia nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. W jakim celu została wprowadzona klauzula i kogo dotyczy?

Celem wprowadzenia klauzuli jest przeciwdziałanie omijaniu opodatkowania. Ma ona uniemożliwić przedsiębiorstwom podejmowania sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, pozwalających na unikanie przepisów i osiąganie korzyści podatkowych.