księgowość spółek

Dokumentacja pracownicza – co trzeba wiedzieć?

W ramach przypomnienia, pragniemy Państwu przybliżyć kwestię dokumentacji pracowniczej, która składa się z trzech części, a mianowicie:
- część A (dokumentacja zgromadzona w związku z ubieganiem się o pracę),
- część B (dokumentacja zgromadzona w związku z zatrudnieniem i trwającym stosunkiem pracy),
- część C (dokumentacja zgromadzona w związku z rozwiązaniem stosunku pracy).

Jak sporządzić nowe JPK-VAT?

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym zawierającym informacje zarówno deklaracji VAT, a także ewidencji VAT. Plik będzie regularnie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia danej deklaracji VAT i tym sposobem:
- podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać jeden dokument,
- podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składać JPK_VAT również za okresy miesięczne, aczkolwiek za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Pliki JPK_VAT w nowej formie należy złożyć do 25. dnia następnego miesiąca.

Strony