PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Wydatek, środek trwały, czy wyposażenie

Środek trwały - żeby zakwalifikować wydatek jako koszt poniesiony w celu uzyskania środka trwałego i określić dany składnik majątku właśnie takim mianem, spełnione muszą być pewne warunki. Między innymi, musimy nabyć przedmiot lub wytworzyć go we własnym zakresie, a w momencie przyjęcia go niezbędne jest, aby był on zdatny i dopuszczony do użytkowania oraz kompletny i wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zobacz więcej -> KLIK

Obowiązki wobec członka rodziny jako współpracownika

W wielu firmach, zwłaszcza początkujących, często spotykaną praktyką jest zatrudnianie członków najbliższej rodziny. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, nie są oni zwykłymi pracownikami, ale tzw. osobami współpracującymi.

Osobami współpracującymi mogą być małżonek, dzieci (przysposobione lub własne), rodzice, macocha, ojczym oraz osoba przysposabiająca, które pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i pomagają mu w prowadzeniu firmy.

Strony