PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Na papierze i elektronicznie do BDO

Nowa ustawa ma pozwolić przedsiębiorcom do czerwca 2020 roku prowadzić ewidencję odpadową w formie papierowej. Należy jednak pamiętać, że te dokumenty muszą zostać wprowadzone do bazy najpóźniej do 31 lipca 2020 roku.

Przedstawiciele partii tłumaczą, że to rozwiązanie ma pozwolić firmom lepiej dostosować się do nowych wymogów np. w przypadku, kiedy z braku odpowiedniej infrastruktury technicznej nie mogą jeszcze w pełni korzystać z BDO.

Metoda dochodowa

Wycena wartości przedsiębiorstwa może być problematyczne, jeśli nie wybierzemy właściwej metody.
Metoda dochodowa stanowi najpopularniejszą metodę wyceny wartości przedsiębiorstw, chociaż jest przy tym wyjątkowo skomplikowana. W tym przypadku wartości przedsiębiorstwa stanowią jego przyszłe dochody po właściwym zdyskontowaniu ich oczekiwaną stopą zwrotu. Jej popularność wymaga z racjonalnego podejścia do wyceny, które opiera się nie na wartości posiadanego majątku firmy w dni wyceny, ale jej przewidywanych dochodów w przyszłości.

Strony