PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.

Z dniem 1 lipca 2020 roku w życie wejdą nowe przepisy odnośnie zasad stosowania stawek VAT, a więc tzw. nowa matryca stawek VAT. W wyniku tych zmian zmianom ulegną zasady stosowania stawki 5% VAT do usług.

Na czym będą polegać zmiany?
Tak, jak zostało już wspomniane – efektem owych zmian będzie klasyfikacja usług według PKWiU 2015 zamiast obowiązującej dotychczas PKWiU 2008. W znacznej większości przypadków numery te nie ulegną zmianom. W przypadku towarów, zmian w zakresie opodatkowania jest niewiele.

Czynny żal

Czynny żalem nazywamy powiadomienie odpowiedniej instytucji o popełnieniu czynu zabronionego przez samego sprawcę. W kwestiach księgowości termin ten najczęściej odnosi się do przedsiębiorców, którzy nieterminowo złożyli w urzędzie skarbowym deklarację podatkową lub nie zapłacili podatku. Błędy oraz terminowość mogą spowodować, że na właściciela firmy zostanie nałożona kara grzywny, mandat czy nawet wyrok sądowy.

Złożenie czynnego żalu może ochronić przed karą, może jednak okazać się nieskuteczne jeśli:

Strony