PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Krajowa Informacja Skarbowa

Powstanie nowej instytucji - Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), która ma zastąpić Krajową Informację Podatkową (KIP), wiąże się z szeregiem zmian, które zaczęły obowiązywać już jakiś czas temu. Nowe regulacje zmieniły organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Od momentu wejścia w życie zmian, interpretacje indywidualne wydaje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, jako wyspecjalizowany organ KAS.

Podatki płacone przez przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarcza, są zobowiązani do regulowania zobowiązań podatkowych. Jednym z nich jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast w zależności od wybranej formy opodatkowania, przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania podatku w wysokości odpowiedniej do wybranej przez nich formy opodatkowania. Tym sposobem stawki te wynoszą:
- zasady ogólne 18 % i 32 %,
- podatek liniowy 19 %,
- ryczałt oraz karta podatkowa – możliwość wyboru dla niektórych przedsiębiorców.

Strony