PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest sporządzanie sprawozdań finansowych, z uwagi na obowiązek rozliczania się pełną księgowością.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec roku obrachunkowego lub na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Składa się je w określonym terminie w Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejonowym.

Sprawozdanie finansowe określane jest jako uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Złożenie sprawozdania finansowego w terminie jest obowiązkiem kierownika jednostki.

Umorzenie należności w ZUS

Czasem jesteśmy w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie spłacić wszystkich swoich należności. Czy jednak zdajesz sobie sprawę iż możesz starać się o umorzenie długu w ZUS-ie?

Aby jednak było to możliwe należy stwierdzić całkowitą nieściągalność bądź trudną sytuację finansowo-rodzinną.

Całkowita nieściągalność występuje gdy nie mamy żadnych środków finansowych oraz majątku trwałego, z którego można by przeprowadzić egzekucję. Niestabilna sytuacja finansowo rodzinna ma z kolei miejsce, gdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.

Strony