PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

System bankowy

Systemem bankowym jest całokształt organizacji bankowych i finansowych, które definiują wzajemną łączność i własne stosunki ze środowiskiem.
Składa się on z kilku elementów:
1. Bank Centralny (organizacja odpowiedzialna za prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa).
2. Banki operacyjne (komercyjne, depozytowo-kredytowe, uniwersalne).
3. Banki specjalne (inwestycyjne, hipoteczne, rolne i melioracyjne, komunalne, towarzystwa kredytowe).
4. Kasy oszczędnościowe.
5. Spółdzielczość kredytowa.

Strony