spółka dominująca

Grupa kapitałowa – czym jest i jak działa?

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 44 Ustawy o rachunkowości grupa kapitałowa składa się z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych. Tak więc wnioskować można, iż do tego, aby powstała grupa kapitałowa, niezbędne są co najmniej dwa podmioty, pomiędzy którymi występuje związek kapitałowy.