ulgi podatkowe

Definicja ulgi abolicyjnej

Tytułowa ulga abolicyjna jest jedną z ulg podatkowych, które wystepują w polskim prawie podatkowym. Jest przeznaczona dla podatników, którzy uzyskali przychody poza granicami Polski, w państwie, gdzie metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Celem ulgi abolicyjnej jest zrównanie podatku dochodowego do wysokości podatku przy metodzie zwolnienia z progresją. W związku z tym wysokość owej ulgi jest równa z różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia, a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją.